Informace k e - receptu

Vážení opacienti, naše ambulance se rozhodla k dalšímu zkvalitnění námi poskytovaných služeb, a proto jsme se rozhodli zprovoznit takzvaný e-recept.

E-recept je moderní forma předpisu léků, vhodná pro pacienty, kteří nemusí jen kvůli receptu navštívit naši ambulanci. Svůj recept obdržíte jiným způsobem, např. e-mailem, sms, poštou...

Jako v jiných oborech, tak i ve zdravotnictví dochází k elektronizaci procesů. Jedním z přínosů je zavedení elektronického receptu (e-recept), který umožňuje lepší a jednodušší komunikaci mezi lékařem, lékárníkem a pacientem.

V jiných státech např. ve Skandinávii předepisují lékaři až 80% receptů v elektronické podobě. V naší republice je systém teprve na počátku. Přesto se naše ambulance rozhodla podpořit tuto moderní formu preskripce a již v současné době může vydávat e-recepty.

Kompletní informace naleznete na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv - www.sukl.cz.

Jak e-recept funguje?

  • Lékař pomocí centrální evidence e-receptů přiřadí unikátní kód z čísel a písmen. V kódu jsou obsaženy veškeré informace, které recept obsahuje.
  • Kód může putovat k pacientovi např. pomocí e-mailu, SMS, poštou atd.
  • Lékárna kód získaný od pacienta načte přes centrální uložiště e-receptů a léky vydá.

Výhody:

  • Stálí pacienti, kteří potřebují pouze napsat recept nebudou muset čekat u lékaře.
  • Lékař bude mít i zpětnou vazbu, zda pacient léky vyzvedne a tím dodrží léčebný režim.
  • Zamezení zneužívání receptů.
  • Elektronický recept má stejnou platnost jako recept papírový a nikdo bez příslušného oprávnění nemá možnost do záznamů nahlížet, natož je měnit. Pokud člověk na kód jednou lék vybere, kód se stane neplatným.

Nevýhody:

  • Nedostatečné praktické zkušenosti, které načerpáme pouze vydáváním e-receptů.
  • Finanční zátěž při zřizování pro lékaře a lékárníky.