Závodně preventivní péče

V naší ambulanci provádíme také závodně preventivní péči. Tuto službu poskytujeme řadě podniků v našem regionu. Díky nadstandardnímu vybavení naší ambulance (např. spirometrie, pulsní oxymetrie, EKG) a přímé návaznosti na další odbornosti jako například ORL, radiodiagnostickou či plicní ambulanci jsme schopni řadu těchto vyšetření provést ve velice krátkém čase s důrazem na potřeby zaměstnanců a zaměstnavatelů.


Tuto péči je povinen zajistit pro své zaměstnance každý zaměstnavatel dle zákona 20/1966 Sb. O péči o zdraví lidu. Jedná se o vstupní, výstupní a periodické prohlídky zaměstnanců, dále je možné i očkování na pracovišti a zhodnocení pracovních rizik na pracovišti atd.


Jednou ze zásadních změn, které přinesla reforma zdravotnictví, je princip svobodné volby lékaře a zdravotnického zařízení. Cílem bylo vytvořit především vztah partnerství a důvěry mezi pacienty a zdravotníky. Právo na svobodnou volbu lékaře či jiného odborného pracovníka ve zdravotnictví a zdravotnického zařízení bylo zapracováno do novely zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (§ 9) i do zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění (§ 11).


Současně jsou zákonem definovány situace, kdy je svobodná volba omezena. Týkají se osob ve vazbě nebo výkonu trestu, vojáků v činné službě a žáků vojenských škol a osob vykonávajících civilní službu. Omezení svobodné volby platí i pro závodní zdravotní služby, pro které volí lékaře zaměstnavatel. V tomto případě se však vztahuje pouze na výkony závodní preventivní péče (vstupní a preventivní prohlídky) a nijak neomezuje právo zaměstnanců si pro léčebně preventivní péči svobodně zvolit svého lékaře.