Vzdělávání lékařů

Naše ambulance je držitelem akreditace podle zákona č. 95/2004 Sb., tudíž je schopna zajistit vlastním personálním a technickým vybavením část vzdělávacího programu, kterou lékařský zdravotnický pracovník – rezident nabývá praktických dovedností ve Všeobecném lékařství.


V rámci přípravy vzdělávání budoucích praktických lékařů spolupracujeme s dalšími akreditovanými zdravotnickými zařízeními, především s Fakultní nemocnicí v Hradci Králové a s oblastní nemocnicí v Rychnově nad Kněžnou. V současné době jsme uspěli ve výběrových řízeních Ministerstva zdravotnictví a využíváme dotace na vzdělávání dvou mladých lékařek v předatestační přípravě.