Spirometrie

V naší ambulanci využíváme i přístroj spirometr. 


Spirometrie je fyziologický test měřící objem vzduchu, který vyšetřovaný vdechuje či vydechuje v závislosti na čase. Patří k základním interním vyšetřovacím metodám obdobně jako např. měření krevního tlaku či záznam EKG. K základnímu vyšetření patří měření klidových (tzv. statických) i dynamických objemových parametrů.


Princip vyšetření

Spirometrie je nezastupitelná součást vyšetření běžných respiračních příznaků (dušnosti, kašle), je prováděna k ozřejmení stupně postižení plicních funkcí při všech onemocněních plic. Spirometrie též slouží k odhadu prognózy a k monitorování efektů léčby plicních onemocnění. Spirometrii také využíváme v závodně preventivní péči k včasnému odhalení zdravotních rizik zaměstnanců pracujících v prašných provozech.


Podstatou vyšetření je měření objemu vdechovaného i vydechovaného vzduchu v závislosti na rychlosti průtoku. Podle tvaru křivky na záznamu lze orientačně stanovit obstrukci (zúžení) dýchacích cest a míru ventilační poruchy. Vyšetření je nebolestivé a pro pacienta nenáročné.


Na co dbát před vyšetřením

Před vyšetřením nekuřte, nejezte těžko stravitelná jídla a oblečte si pohodlné oblečení. V korzetu, nebo s utaženým páskem by se Vám špatně dýchalo. Cestu k lékaři si naplánujte s dostatečnou časovou rezervou, ať nejste dušní ještě před vstupem do ordinace. Vlastního vyšetření se nemusíte obávat, ale její výsledek velmi záleží na Vaší spolupráci. Posadíte se před spirometr, dostanete kolíček na nos a budete požádáni, abyste ústy pevně obemkli náustek přístroje. Pak budete dýchat do přístroje podle pokynů sestry. Velmi důležitou částí vyšetření je maximální nádech následovaný co nejprudším výdechem. Celé vyšetření trvá asi 5 –10 minut.