Rychlé diagnostické testy

Ve snaze o maximální péči máme možnost využití velkého spektra laboratorních – diagnostických vyšetření k záchytu nebo sledování průběhu různých onemocnění. Vybrané diagnostické testy nejsou již dnes záležitostí pouze laboratoří, ale přesouvají se blíže ambulantní praxi.


Jaké jsou výhody rychlé diagnostiky v ambulanci? Jsou jimi rychlá analýza z plné nebo kapilární krve (malý objem vzorku), získání výsledku v době, kdy se ještě lékař plně věnuje pacientovi, a cílená změna péče v případě časného získání výsledku. A především zlepšení kvality života pacienta. V naší ambulanci máme k dispozici několik rychlých diagnostických testů.


CARDIAC T Quantitative Troponin specifikuje srdeční poruchy. Ověřuje podezření na infarkt myokardu, stanoví rizikové komplikace při angíně pectoris, detekuje menší poškození myokardu, detekuje poškození myokardu v období 10-14 dnů po jeho vzniku


Test okultního krvácení do stolice (TOKS nebo také v angličtině FOBT) je jednoduchý a zcela bezbolestný. V praxi obnáší pouze odběr vzorku stolice, ve kterém lze následně chemicky odhalit pouhým okem neviditelné stopy krve (příměs krve může signalizovat zhoubný nádor střeva).


Test si provádíte v klidu domova sami. U moderních typů TOKS rovněž odpadá potřeba držet dietu, protože výsledky těchto nejnovějších testů již nejsou ovlivnitelné konzumací jistých druhů potravin. To je obecně způsobeno rozdílem mezi starším guajakovým (gTOKS) a moderním imunologickým (iTOKS) typem testu.


Princip fungování TOKS byl od počátku založen na detekci hemoglobinu, proto bylo nutné eliminovat možnost falešně pozitivních výsledků, které byly způsobeny přítomností hemoglobinu obsaženého v potravě (třeba v některých druzích zeleniny apod.). Moderní testy typu iTOKS již tento rozdíl dokážou zaznamenat. Jako osoba starší 50 let máte právo na jedno bezplatné vyšetření za rok, od 55 let výše pak jednou za dva roky.