Pulzní oxymetrie

Dalším z přístrojů v naší ambulanci je pulzní oxymetrie. Jedná se o neinvazivní metodu pro měření množství kyslíku navázaného na hemoglobin. Pulzní oxymetrie nám umožňuje zhodnocení stupně sycení tkání kyslíkem a tím okysličovací funkce plic a funkce oběhového aparátu (srdce a cév).


A na jakém principu vlasně pulzní oxymetr funguje? Okysličený a neokysličený hemoglobin má totiž odlišné absorpční vlastnosti pro světla různých vlnových délek. Pulsní oxymetr proto prosvětluje tkáň červeným a infračerveným světlem. Signál procházející přes tkáň je ovlivněn absorbčními vlastnostmi hemoglobinu a srdečním pulsem. Poměr naměřených signálů nám umožní zjistit nasycenost (saturaci) krve kyslíkem.


Stanovení nasycení kyslíku v krvi je velmi cennou diagnostickou hodnotou, a proto se měření oxymetrie stalo standardním vyšetřením již v přednemocniční neodkladné péči. Vlastní přístroj je velice malý a vyšetření je nebolestivé, neboť obnáší pouze přiložení na prst či ušní lalůček.