Preventivní prohlídka

Česká republika je dlouhodobě v čele světového žebříčku výskytu rakoviny tlustého střeva a každý rok tak zbytečně umírají stovky pacientů. Podobně jako toto onemocnění je mnoho dalších "smrtelných" chorob v současnosti dobře léčitelných, leckdy i vyléčitelných. Podmínkou však je, aby byly zachyceny včas. K tomu nám slouží preventivní programy, které jsou jednou z našich priorit. Pacientům je aktivně nabízíme, ostatní naše klienty žádáme, aby nás sami kontaktovali s dotazem na preventivní programy/prohlídku.


Pro Vaši informovanost a orientaci si prosím prohlédněte níže uvedený text.


Při preventivní prohlídce nebudete platit žádné (ani regulační) poplatky.


Preventivní prohlídka u praktického lékaře je celkovým vyšetřením, na které přicházíte jedenkrát za dva roky (zpravidla po uplynutí 23 měsíců po provedení poslední preventivní prohlídky), a to i když nemáte zdravotní obtíže.


Doplnění anamnézy

Její součástí je doplnění anamnézy, kdy praktický lékař pro dospělé cílenými dotazy na onemocnění v rodině, vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika. V rodinné anamnéze se klade zvláštní důraz na výskyt kardiovaskulárních a nádorových onemocnění, hypertenze (vysokého krevního tlaku), diabetu (cukrovky), poruch metabolismu tuků a na výskyt závislostí. Kontroluje se očkování proti tetanu.


Kompletní fyzikální vyšetření

Dále lékař provádí kompletní fyzikální vyšetření, včetně změření krevního tlaku. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách a orientačně mu vyšetří sluch a zrak. Od 40 let se provádí vyšetření EKG (ve čtyřletých intervalech; při každé preventivní prohlídce se provádí pouze při zjištění hypertenze, pro kterou ale pacient není dispenzarizován).


Laboratorní vyšetření

V rámci preventivní prohlídky se provádí laboratorní vyšetření včetně orientačního chemického vyšetření moče.


V 18, 30, 40, 50 a 60 letech je součástí vyšetření i zjištění hladiny cholesterolu a tukových látek v krvi.


V 18 letech a dále pak od 40 let ve dvouletých intervalech se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi).


Onkologická prevence

Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař má za úkol pacientovi provést vyšetření kůže a vyšetření per rektum (konečníku) a následně zhodnotit onkologická rizika pacienta. U mužů při pozitivní rodinné anamnéze nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů lékař provede klinické vyšetření varlat, u žen od 25 let věku při pozitivní rodinné anamnéze na výskyt zhoubného nádoru prsu nebo při přítomnosti jiných rizikových faktorů provede lékař klinické vyšetření prsů (pokud není pacientka takto vyšetřována svým gynekologem či sledována pravidelně na mammologii), a to spolu s poučením o samovyšetřování.


Test okultního krvácení ve stolici – TOKS

Ve věku od 50 let se provádí preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici (test okultního krvácení ve stolici - TOKS), které může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku.


Podle Ministerstvem zdravotnictví vypracovaného standardu screeningu těchto nádorů se TOKS má provádět ve věku od 50 do dovršení 55 let v jednoročním intervalu a od věku 55 let ve dvouletém intervalu.Pacientovi ve věku od 55 let se jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu nabízí možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let.


TOKS může provádět jak registrující praktický lékař, tak i registrující ženský lékař. U žen má každý z nich za úkol při preventivní prohlídce ověřit, zda pacientka toto vyšetření v daném intervalu absolvovala a zda jsou k dispozici jeho výsledky. Kolonoskopické vyšetření provádějí endoskopická pracoviště schválená komisí Ministerstva zdravotnictví pro screening kolorektálního karcinomu.

Mamografické vyšetření

U žen ve věku od 45 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mamografické vyšetření. Pokud se tomu tak nestalo a výsledky nejsou k dispozici, předá lékař ženě doporučení k jeho provedení na některém z akreditovaných pracovišť.


Výsledkem preventivní prohlídky jsou konkrétní závěry a v případě nálezu zajistí lékař poskytnutí potřebné odborné zdravotní péče.(zdroj: VZP)