Ceník

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou  (platný od 1.1.2018)

Posouzení zdravotní způsobilosti:

  •        k výkonu povolání (vstupní, výstupní, preventivní)               500Kč
  •        potravinářský průkaz                                                             400Kč
  •        řidičský, zdravotní, profesní, zbrojní průkaz                          400Kč
  •        k řízení motorového vozidla ve věku 65, 68, 70,..á 2 roky    200Kč
  •        na vlastní žádost či pro jiné účely                                          500Kč
  •        na žádost jiných institucí (soudy, PČR,..)                              dle sazebníku
  •        pro umístění v ústavu sociální péče                                      100Kč

Zpráva pro pojišťovnu:

  •       hodnocení úrazů, sepsání pojistky, bodové hodnocení následků pracovního úrazu,

             bolestné dle náročnosti                                                            100 – 300Kč 

Výpis ze zdravotní dokumentace                                                           200Kč

Administrativní úkon na žádost pacienta                                               200Kč

Očkování nehrazené z veřejného zdravotního pojištění + cena očkovací látky 100Kč